Monday, August 3, 2009

Whiff of Joy Challange #41 and Sketch Saturday #62

My mojo came and went, not sure its back but I got a card made today. I fell in love with the sketch over at Sketch Saturday. I made a little twist on it though, instead of layering the squares I layered the bit inbetween. I'm also entering this card in the Whiff of joy challange #41 Floral. Hope you like it :)

Min mojo kom och gick, är inte säker att den är tillbaka men jag fick ett kort gjort idag. Jag förälskade mig i veckans sketch på Sketch Saturday. Jag gjorde en liten tvist på den, istället för att lager lägga rutorna så lager la jag mellan rummen. Jag deltar även med detta kort i Whiff of joy utmaningen #41 blommor. Hoppas ni gillar den :)Material:
Cardstock: Bazzil Basic, Leather paper from Crafters Companion
DP: Raspberry Road
Stamp: Whiff of Joy colored with derwent inktense pens
Flowers: You do


XOXO Mika

Tuesday, July 14, 2009

Whiff of Joy Challange #38

Okey, I know I'm out at the last minute, but I soo loved the sketch that Katharina made for the Whiff of Joy Challange so I just had to join in. The color scheme is a friends idea, she also wanted to have something for a friend that could incoperate several thanks and a congratulations. So inside are pockets to hold some tags with the messages on. Only thing is that when the card was ready I saw that the colors where maybe a little bit dark so I'll have another try some other time. But here is my entry:

Okey, jag vet att jag är ute lite i det senaste, men jag tycker verkligen sketchen som Katharina gjorde för Whiff of Joy Challange är helt underbar, så jag var bara tvungen att vara med. Färg schemat var en väns ide, hon ville också ha något till en vän som kunde innehålla flera tack och ett grattis, så på insidan är det fickor som kan innehålla "tags" som man kan skriva sina meddelande på. Färgerna blev i det lite mörkaste laget så jag kommer testa iden igen lite senare. Här är mitt försök på denna utmaningen:

Inside/Insida

Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: Rasperry Road
Stamp: Whiff of Joy painted with Derwent Inktense
Brads: Making Memories
Other: Private stash


XOXO Mika

Sunday, July 5, 2009

WOJ Anniversary Blog Hop - Guest Designer Call

Katharina Frei over at Creative Ideas by Katharina Frei is having a huge celebration as Whiff of Joy is celebrating 1 year anniversary. She is looking for a 15 dedicated WOJ fans to be guest designers for the blog hop, so she is having a challange. The challange is one of her lovely sketches, and I just had to join in. I acctually think my mojo is back :)

Katharina Frei som har bloggen Creative Ideas by Katharina Frei firar att Whiff Of Joy har blivit 1 år med balnd annat en "blog hop". Inför denna "blog hop" så söker hon 15 dedikerade WOJ fans som vill vara med som gäst designers under "blog hop"en. Hon har en utmaning, utmaningen är en av hennes underbara sketcher, jag bara var tvungen att vara med. Jag tror faktiskt att min "mojo" är tillbaka :)

Here are my entry / Här är mitt bidrag

Materials:
Cardstock: Bazzil Bling
Paper: Crafters Companions paper pack
DP: Shabby Princess
Stamp: WOJ Summer Collection
Brads: Making memories
Flowers: YouDo


XOXO Mika

Friday, June 26, 2009

Haven't been cardmaking in a while

Hi all!\ Hej alla!

Haven't been cardmaking in a while, my mojo just went right out the window. Have been swamped at work and have done a lot of stuff lately. All my weekends have been filled with fun socializing but that have left little time for crafting. Have been doing some crocheting, and is planing a bottle alteration. Pictures will be coming up later. My mojo is slowly making its return, and soon I be back cardmaking mad :)

Har inte gjort så många kort på sista tiden, min "mojo" har bara gått och försvunnit. Har haft massor på jobbet och gjort en massa andra saker. Alla mina helger har gått till att ha roligt med vänner, men det har gjort att jag har haft lite tid till att pyssla. Jag har virkat lite och planerar en flask-alteration. Bilder kommer senare. Min "mojo" kommer sakta tillbaka, snart är jag tillbaka som den kort galna människa jag är :)

XOXO Mika

Monday, June 15, 2009

I Won!!

Vikki over at Vikki's albums is having a weekly blog candy. She has always such lovely candy and this week I won!!
I'm so happy, just awaiting the candy to drop into my snail mail box :)
Why don't you hop on over to, maybe next time is your lucky time :)

Vikki har varje vecka blog godis på sin blog Vikki's albums. Den här veckan vann jag!!!
Jag är så glad och bara väntar på att godiset dimper ner i min brevlåda :)
Hoppa över dit du med, kanske den här veckan är din vecka :)


XOXO Mika

Thursday, June 11, 2009

Box #2 and three challanges


My boyfriends grandmother is having her birthday in a couple of weeks, so I decided to be out early making her present. After having so fun making the last box I just had to make another one. I'm entering this box in three challanges, Whiff Of Joy - Used the wonderful sketch that Bev made, ABC Challange - R is for roses and Colour Create - Blush Pink, Lilac and Moss Green.

Min pojkväns mormor fyller år om några veckor, och jag tänkte göra färdigt hennes present i tid. Efter att ha haft så roligt med att göra den förra lådan så gjorde jag en till. Jag deltar med den här lådan i tre utmaningar, Whiff Of Joy - Använde den underbara sketchen som Bev gjorde, ABC Challange - R är för rosor och Colour Create - Rosa, Lila och moss grönt.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basic, Bazzil Bling
DP: Shabby Princess
Flowers: Local fabric store
Ribbons: My sisters stash, Local fabric Store
Color Medium: Derwent Inktense, Derwent watercolor pencils


XOXO Mika

Friday, June 5, 2009

Birthday present


A friend of mine is celebrating her 28th birthday tomorrow, and you can't come to a birthday party without a present. Well I bought her this ... and thought it would fit perfectly in a homemade box. I will be entering this box in the Just Magnolia Challange as I have used the lovely sketch on the top, and I will also be entering the Stamp with fun challange as the challange is "not a card".
En vän till mig firar sin 28:de födelsedag imorgon, och man kan ju inte komma till ett födelse-kalas utan en present. Jag köpte henne en ... och tänkte att den skulle passa jätte bra i en hemma-gjord låda. Jag kommer att delta med denna box i utmaningen på Just Magnolia bloggen eftersom jag använde deras skiss på toppen. Jag kommer även att delta i utmaningen på Stamp with fun bloggen då den utmaningen är "inte ett kort".

Materials:
Cardstock: Bazzil Basic
DP: Shabby Princess
Stamps: Magnolia
Color medium: Derwent Watercolour Pencils, Derwent Inktense
Brads: Panduro
Ribbon: SU!


XOXO Mika

Wednesday, June 3, 2009

Simon Says Lets Craft With Tim :-)

Over at the Simon Says Challange Simon says Lets Craft With Tim. This week the creations shall be inspired by Tim Holtz. You can use his products for this challange but it's not a necessity. This challange is a little bit harder as I don't even do any distressing on my card usually, but it was a very fun challange. The only Tim Holtz product I own is a ink pad of distress ink, color old paper, this is used on the edges of the stamped picture, the edges of the mattening, on the flowers and on the gros grain ribbon.

Simon Says Challange säger Simon låt oss pyssla med Tim. Denna vecka ska våra skapelser vara inspererade av Tim Holtz. Man kan använda hans produkter men det är inte en nödvändighet. Den här utamningen var lite svårare då jag inte ens brukar ha någon form av "distressing" på mina kort, men det var en rolig utmaning. Den enda Tim Holtz produkten jag äger är en stämpel dyna med Distress Ink, färgen är old paper, den använde jag på kanterna på den stämplade bilden, mattningen, blommorna och på bandetMaterials:
Cardstock: Bazzil Basics
Stamps: WOJ
Flowers, Brads: Panduro
Color medium: Derwent Watercolour Pencils, Tim Holtz Distress Ink
Ribbons: SU!, Panduro


XOXO Mika

Tuesday, June 2, 2009

Just Magnolia Challange Week 7


Well, Just Magnolia Challange is up to week 7, sadly I missed to enter the challange for week 6. But thats, that. This week the challange is Animals and Insects, I choose butterflies, both as a stamp and as eyelets. I had the matching Tilda and butterfly already painted up and choose the color theme from them, it wasn't until I was finished with the card that I took another look at the DTs creations and found that I actually used the same DP as Naoual. Here's my entry:
Just Magnolia Challange har kommit till vecka 7, tyvärr missade jag att delta i utmaningen för vecka 6. Men det är så det är. Den här veckan är utmaningen Djur och Insekter, jag valde fjärilar, både som stämpel och "eyelets". Jag hade redan målat upp Tilda och fjärilen sedan tidigare och valde färg schemat efter dem, det var inte förrän kortet var klart och jag tog en till titt på DT kreationerna som jag upptäckte att jag hade använt samma DP som Naoual. Här är mitt bidrag:

Front/Framsida


Inside/Insida


Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: Kaiser Craft
Stamps: Magnolia
Color medium: Derwent watercolour pencils
Eyelets & Ribbon: Stash
Sentiment: Computer generated


XOXO Mika

Monday, June 1, 2009

The Next Level Challange 1 - Aperture/Cut out Card

There is launch time over at The Next Level, their first challange is - Aperture/Cut our card. I chose to make a pocket card with a tag in it. The aperture being a small square, out of which you can read the message on the tag one line at a time. I really enjoyed this challange, and hope for many more to come. The flower is a hand made faux Prima Lollipop flower, as I don't have alot of the materials on the tutorial I only made it with paper, no glittery materials or nothing.

Det är dags för första utmaningen borta på The Next Level, den första utmaningen är - Aperture/fönsterkort. Jag valde att göra ett fick-kort med en "tagg" i den. Det lilla fönstret är en ruta, ut ur vilken man kan läsa medelandet på "taggen" en rad i taget. Jag tyckte verkligen om den här utmaningen, och hoppas på ännu fler i framtiden. Blomman är en hand gjord fusk Prima Lollipop blomma, och eftersom jag inte har direkt något av materialen som används i beskrivningen så gjorde jag den bara i papper, inget glitter eller något.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: Summer Driggs
Ribbon: Panduro, Stampin' up
Brad: Making Memories


XOXO Mika

Monday, May 25, 2009

Creative Card Crew Challange 11 - Shape it!

Better late than never, here is my entry in the Creative Card Crew Challange 11. The theme is shape it. This card was for a friends birthday, I was so inspired by the new summer stamp set from WOJ so it became an apple.

Bättre sent än aldrig, det här är mitt försök på Creative Card Crew Challange 11. Temat var forma det. Det här kortet var gjort till en väns födelsedag, jag var så inspirerad av det nya sommar stämpelsettet fråm WOJ, så det blev ett äpple.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basic
Stamps: WOJ 09 Summer stamp set
Color medium: Derwent Watercolour Pencils, Versafine Onyx Black
Other: Big and Bossy; Clear, Clear Embossing Powder, Heat Embossing Tool


XOXO Mika

Tuesday, May 19, 2009

Whiff of Joy and Papertake Weekly

I'm gonna go visit a friend today, her due date is coming up close and I thought I make a friendship card. And what do you know, the theme over at Whiff of Joy Challange is Friendship. I combined this challange with the wonderful sketch by Dawny at the Papertake Weekly Challange.
And my WOJ summer stamp set arrived yesterday so what a lovely chance to ink them up.
Jag ska åka och träffa en vän idag, hon kommer föda vilken sekund som helst och jag tänkte jag skulle ge henne ett vänskaps kort. Så vilken tur jag har att temat på Whiff of Joy Challange är Vänskap. Jag har kombinerat den utmaningen med med en underbar sketch av DawnyPapertake Weekly Challange. Min WOJ sommar stämpel set kom i brevlådan igår ochså, så det var väl ett underbart sätt att få använda dem.

I kept my inside fairly simple but thought I show it to you as I just started to make the insides.
Jag gjorde insidan ganska enkel, men tänkte att jag skulle visa den till er eftersom jag precis har börjat göra insidorna.

Materials:
Cardtock: Bazzil Basic
DP: Shabby Princess
Stamps: Whiff Of Joy, Summer Stamp Set
Flowers: Panduro, Big blue free from mag
Ribbon: Panduro


XOXO Mika

Monday, May 18, 2009

The Next Level


The Next Level is new a challange blog. It's celebrating its launch with some fabolouse blog candy. The Next Level is not tied to any specific brand, so you can use all of your stash. The Next Level is a challange blog that will challange you to take your crafting to The Next Level. Come and join the fun!
The Next Level är en ny utmanings blogg. Den firar starten med underbart blogg godis. The Next Level är inte bunden till något märke vilket gör att du kan leka med hela ditt "stash". The Next Level är en utmanings blogg som ska hjälpa dig att ta din hobby till nästa nivå. Så kom och var med i det roliga!


XOXO Mika

Sunday, May 17, 2009

Colour Create Challange, Week 16 & Just Magnolia, Week 5

I just love the Just Magnolia Challange, this week it's a sketch by the talented Naoual. I combined it with the Colour Create Challange that this week have the colour combination, Sky Blue, Tan and Ecru. Here is my try:
Jag bara älskar "Just Magnolia Challange", den här veckan är det en sketch av den talangfulla Naoual. Jag kombinerade den med den här veckans Colour Create Challange som har färg schemat himmelsblå, barkbrun och ljust beige. Det här är mitt försök:

Front/Framsida

Inside/Insida
Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP:Shabby Princess(free)
Stamps: CC09 Tilda with Flowers, CC09 Dot Butterflies
Color Medium: Derwent Colour Pencils, Crystal Stickles
Flowers: Panduro, Free with magazine
Brads: Panduro
Others: Spellbinder Nestabilities


XOXO Mika

Be Inspired #31

My insperations comes mostly from other crafters creations and from challanges. When I saw the Cuttlebug Challange - Be inspired #31 I was truly inspired. The challange was "Make a 3d project", all the DTs had made some sort of books. And after seeing all those lovely albums that Vikki over at Vikki's albums makes I just had to try my own. Not having any blank books or templates for one I constructed my own from bazzil basic cardstock.
Min insperation kommer mest från andra "crafters" skapelser och från utmaningar. När jag såg Cuttlebug Challange - Be inspired #31 så blev jag verkligen inspirerad. Utmaningen var "Gör ett 3d projekt", DT:na hade gjort olika slags böcker. Efter att ha sett alla underbara album Vikki gör på Vikki's albums var jag bara tvungen att göra den själv. Eftersom jag inte har några blanka böcker eller några mallar så konstruerade jag en själv av bazzil basic cardstock.

Front/Framsida

Backside/Baksida

Open book/Öppen bok
Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: Sense
Stamps: LC09 Tilda with Puppy, CC09 Butterfly Grass
Color Medium: Derwent watercolour pencils, Crystal Stickles
Ribbon: Panduro


XOXO Mika

Wednesday, May 13, 2009

Creative Card Crew Challange 10 - Minimal

I found this wonderful but kind of busy paper that I wanted to use but haven't know where, until I saw the Creative Card Crew Challange. This week the challange is Minimal, so I let this beautiful paper talk.

Jag har hittat ett helt underbart men kanske lite plottrigt paper. Jag har velat använda det men inte kommit på till vad, tills jag såg utmaningen på Creative Card Crew bloggen. Denna vecka är utmaingen "Minimalt", så jag låter det vackra pappret säga sitt.Materials:
Cardstock: Bazzil Bling
DP: The flowery from Sense, the dimonds is a download from Tinker & Co
Stamp: Magnolia, painted with centropen markers


XOXO Mika

Monday, May 11, 2009

Colour Create Challange, Stamp with fun & Just Magnolia

This was a hard card to make, not the combinding the challanges part, that came all by itself. But acctually the challanges themselves.
First there is the Colour Create Challange #15 - Blue and Green, took a very long time until I found the cardstock and DP that went with each other.
Secondly there was the Stamp with fun challange #6 a beautiful sketch, but does anybody know how hard it is to make a good octagon without a template, finally I dusted of my knowledge in trigonometry and had something that was kind of symmetric.
And last there was the Just Magnolia Challange #4 - In stitches, I do like to sew, but my free-hand stitching sucks, I tried to make some lacy daisies but they woulden't look like I wanted, so I compromised, they became x-es.
I do like how it turned out tho :)


Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: ShabbyPrincess.com (Freebies)
Ribbon: Panduro
Stamp: Magnolia colored with Derwent watercolour pencils


XOXO Mika

Thursday, May 7, 2009

Just Magnolia Challange Week 3

Ok, i know I'm kind of out in the last minute, but I so loved the sketch and I just havn't had time. But here it is my entry to the Just Magnolia Callange Week 3.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basic
DP: A cheap package bought at Clas Ohlson
Stamp: Magnolia painted with derwent watercoulor pencil
Punch: Fiskars
Ribbon, brads and buttons: Panduro
Flowers: Panduro, painted with markers(centropen)

XOXO Mika

Wednesday, May 6, 2009

Creative Card Crew, Challange 9 and Colour Create: Week 14

I got some time for crafting, yeay! As my uncle is getting a year older this week I thought I make him a birthday card. Even though I haven't had some much time for crafting I had some time surfing. My insperation today was both the Colour Create Challanges color combo Red, Cream and Chocolate and the Creative Card Crew Challange theme Everybody Emboss. And as I really loved the sketch that the Creative Card Crew had last week I trew that in the mix too.

Materials:
Cardstock, Bazzil Basic
DP, Inkido, julrand
Ribbon, Flowers and Buttons, Panduro
Stamp: Unknown

XOXO Mika

Thursday, April 30, 2009

A lot of candy posts a little crafting time

Haven't had that much time to craft lately, with all the time I spend comuting (3 hours a day), taking care of my home (well bf is doing most of it), taking care of our summer house(still bf does most...), getting the boat ready for the sea(bf too me just a little) and taking care of our pets(kitty and doggy). That really doesn't leave that much time for crafting. Will try to get some done this weekend, in bad need of some birthday cards. Hopefully these pages will be full with creations soon :)
Well during this time I gotten som reading done(no crafting on busses so what else is there), have been reading the Twilight serie and I just fell in love with it. When I was younger I did some live roleplaying, actually as a vampire so they gets me to remember the good old days. Well I'm of to work some more (having a lunch break)

XOXO Mika

Sunday, April 26, 2009

Just Magnolia Challange Week 2

This week over at Just Magnolia the challange is a colour combo, Pink and Green. To my suprise this color combo was pretty hard, after searching through my cardstock and papers I found that I only have three pink DP and no pink cardstock. Fortunately one of those DP was suitable to the rest of the tones I choosen. Here is my entry:

Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: Unknown
Stamp: Magnolia
Coloring medium: Derwent watercolor pencils
Flowers: Panduro and freebie
Brads: Panduro
Ribbons: Panduro
Punch: Fiskars

XOXO Mika

Blog award!

This is my first blog award and I must say many thanks to Vikki Vikki's albums. I'm so happy :)

Now I'm gonna pass it on to 5 more :)
To Ullis Ullis dagar
To Yvonne Yvonne's Creative Cards
To Bev All the things I love
To Ida Little's stæsj og dæsj
To Sharon Cards n Greetings

They all have wonderful blogs, hop on by you too :)

XOXO Mika

Challanges x 2

My sisters son is celebrating his 4th birthday today and I really needed a card, my insperation was in a rot. So I jumped between all the challanges that I follow and found two that would work great for this card. The sketch and theme "Card for a child" is from Truly Scrumptious Challange #5. The color combination Orange, Green and Brown is from Colour Create Challange Week 13. So this is my first challange combination.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DT: Crafters Companion everyday cd
Stamps: Crafters Companion, Inkido
Color medium: Derwent water colour pencils, Jim Holtz Distress Ink

XOXO Mika

Friday, April 17, 2009

Just Magnolia Challange Week 1

Just Magnolia has their first challange this week. It is a wonderful sketch by the very talented Donalda.
I bought some magnolia stamps just the other week (my first ones) and have been spending my easter painting them with my derwent watercolour pencils. When I saw this challange I knew which Tilda I wanted on it. Here is my take on the sketch.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basic Black, White and red embossed with dots
DP: Heidi Grace Love Blossoms Small Floral Hearts
Stamps: Magnolia Tilda, Inkido Gratulerar
White panduro fabric flowers painted with markers
Brads: from stash

XOXO Mika

Monday, April 13, 2009

Charisma Cardz Challange 14 - Color Combo - Purple & Green

Haven't been crafting that much this easter, been away at my parents house and went visiting my MIL and FIL. But I did stamp up some stamps on water colour paper and took my Derwent water colour pencils with me. So I have at least been coloring a bit.

When I came home I went looking around on all the blogs I follow and found the perfect challange to go with my newly painted tilda. Over at Charisma Cardz they have a color combo challange, the colors are purple and green.
Here are my entry:


Materials:
Dark green 300 gms cardstock, local paper store
DP Iron Orchid Desgns,Angelic Collection "Harp"
Purple cardstock with dots, Bazzil
Ribbons, brads and glitter stick, panduro
Stamp, Tilda stamped with versafine onyx black, painted with derwent water colour pencils.

XOXO Mika

Tuesday, April 7, 2009

Truly Scrumptious Challange 4 - Flower Power

Over at Truly Scrumptious they have a great sketch with a theme. The theme is flower power.

You must be a little bored of the stampavie dragon with flower stamp by now, but he SOO fits this challange (and I do not have that many stamps). But I really love this card, you can't see it on the pic that much but all the papers got some texture.
For the flower bit I overloaded on them :), on both the background and the small green scallop circles I have heat embossed flowers in clear, the cute dragon has a flower and then the flowers in the corner :)
Materials:
Bazzil cardstock
Stampavie Flower Dragon stamp painted with derwent water colours and stamped in versafine onyx black
Flowers and brads from panduro

XOXO Mika

Monday, April 6, 2009

Stampin with fun challange #1

When I was hopping around some blogs today I found the Stamp with fun challange. They have their first challange today. It's a lovely sketch and just couldn't resist trying it on.

Materials:
Bazil Bling
Heart stamp came with a magazine.
Paper is making memories and so is the christmas tree.
Have sone some doodeling around the edges witha sakura pen.

XOXO Mika

Saturday, April 4, 2009

Creative Card Crew, Challange 4 Texture

Okey here comes the fourth card today :)
It's for the Creative Card Crew challange #4. The theme this time is texture.
So for my entry, for the texture I have embossed a bit of blue card with my cuttlebug folder and I have flocked the word love.

Materials:
Pearlecent card(crafters companion)
Blue 300 gms card(local paper shop)
Stampavie Flower dragon stamp painted with derwent water colour pencils
Sticker "love" with flock from a magazine.

XOXO Mika

ABC Challange, H is for Hearts

Well third challange today :) feels like i'm on a roll :)
This is for the ABC Challange this week the challange is H for hearts. And now to my entry:

Materials:
Digi Stamp: Mooseberry.com
bazzil bling green cardstock
Green 300 gms card from local paper shop
Ribbon and heart brads from panduro
Lots of love stamp free with magazine.

XOXO Mika

A Spoon Full of Sugar, Challange 45 Sketch by Lim

A little more crafting and I got the card ready for the second challange today :)
This challange is over at A Spoon Full of Sugar, and it's a lovely sketch by Lim.
My contrubution:

Materials:
Bazzel bling cardstock (using the backside :))
Pearlecent card (crafters companion)
Patterned paper (local craft store)
Brads(panduro)
Flowers (diecuts cuttlebug)
Snag 'em stamps, Giraffe colored with derwent watercolours

XOXO Mika

Sketch Saturday Challange #45

Had a very busy morning today, doing a lot of HW but now I'm done and have the rest of the day for crafting :)
So I'm going through a couple of challanges :). First up is the Sketch Saturday Challange #45 it's a lovely sketch by Tracie.
So here's my entry :)

Materials:
Pattern paper: Inkido Scrap Collection Ljuslila Ida (made in sweden)
Flocked purple card, lilac pearlecent paper (crafters companion)
Stamp: Stampavie, flower dragon painted with derwent watercolour pens
Rest bits and pieces from stash, mostly from free packages from mags :)

XOXO Mika

Friday, April 3, 2009

Long day!

Hi had a long day today, but a fun one tho :)
Woke at 5.30 this morning to get to work, was able to get from work early becouse today its...

Craft fair day!!

Met up with my sister at 16.00 outside the fair and then we just ran around like crazy trying to see everything and of course bying everything.

This was what I bought :)

Nestabilities: Classic Scalloped Circles Large, Standard Circle Large
Cuttlebug embossing folder: Perfect Paisley
Snag 'em stamps: giraff and bird
Autumn Leaves clear stamps: Open almond petals
Stampavie Clear Stamps: Dragon Flower
Acrylic block
Embossing heat tool
Clear embossing powder
Embossing Ink Pad: Big & bossy (clear)
Small border stamp
And loads of cardstock :)

We'll see what I can make with it tomorrow

Good night

XOXO Mika

Sunday, March 29, 2009

Colour Create Challange, Week Nine - Lilac and blue

This weeks challange over at Colour Create is lilac and blue, optionals is swirls and ribbons. Here's my entry :)

The dragon is a free digistamp from Dustin Pike that I colored in with Derwent watercolour pencils. The pattered paper is from Crafer Companion everyday twin cd. Cards stock and lilac paper also from crafters companion. The flowers is from Panduro they were white but i colored them with Derwent watercolour pencils. The brads and the peel-offs are also from panduro.
The optionals is a doodeld swirl made with glitter glue and the ribbon is the flowers leafs.

XOXO Mika

Thursday, March 26, 2009

A Spoon Full of Sugar, Challange 44 Easter

This is my entry for Challange 44 over at A Spoon Full of Sugar. This time the theme is Easter.

Recipt:
Patterend Paper (Shabby Princess)
Rabbit\Warren (Tinker&Co)
Butterflies (own stash)

I have also doodeld the butterflys flight path. The "Happy Easter" is written in Microsoft Word in a nice brown color :)

XOXO Mika

Saturday, March 21, 2009

Sketch Saturday #43

This is my entry in the Sketch Saturday challange #43Recipt:
Pearlecent card (Crafter companions everyday cardpack)
Pattered paper, rose, border and letters(Shabby Princess)

XOXO Mika

One Stop Craft Challange 21

New challange at One Stop Craft Challange its a theme.
And the theme is...

Tag it!

Here's my entry


Reciept:
Pearlecent card (Crafters companion everyday cardpack)
Patterend acetate, tags and flower (printed from Crafters companion everyday dubbel cd)
Stamps, love and flower (Crafters companion everyday stamp set)

XOXO Mika

Thursday, March 19, 2009

One Stop Craft Challange 20

Got another card made :)
This time for the One Stop Craft Challange 20 they have a lovely sketch you should follow and some doodeling needs to be done on the card. I have used faux stitching and written the sentiment on the border.Reciept:
Hammered card (local papershop)
Patterend paper (Crafters companions dubble cd everyday)
Colored paper (crafters companion everyday paperpack)
Black pen (local papershop)

Truly Scrumptious Challange 3

My entry in theTruly Scrumptious Challange 3. They have a very nice sketch to follow and you must include something shiny.
My shiny is silver peel-offs and some silver brads.Recipt:
Pearlecent card (Crafters companion everyday cardpack)
Colored paper (Crafters companion everyday paperpack)
Patterend papper and topper (Crafer companions dubbel cd vintage times)
Peel-offs (Crafter companion)
Bow (panduro)
Brads(local craft shop)

XOXO Mika

Wednesday, March 18, 2009

Color Create Challange Seven, Red and Green

Had a little crafing time and a little bit of insperation so I thought I join the Color Create Challange. This week the colors is red and green, the optional is wings. So I decided to make a birthday card to my father who loves birds. I have combined this challange with Wendys sketch challange at the crafter companion forum, as I haven't done any one of them jet I started in the begging at week 1. You can also find her sketches at her blog, Wendy`s crafting times.Recipe:
Pearlecent green card (crafters companion everyday card pack)
Patterned paper and birds and the 59 sign (crafters companion vintage flower CD)
Red paper (crafters companion everyday paper pack)
Black cardstock(local papershop)
Flowers and brads(kit from panduro)

XOXO Mika

Monday, March 16, 2009

New home takes all my crafting time away...

Hi all!

Thought I have some crafting time this weekend, but no time at all :(. Did get some knitting done though and it's becomming....

... a pair of socks :). They're knitted in the lovely Opal yarn pic will come when they're finished.

As we moved in the end of february and we haven't settled in completly this weekend we went to IKEA and bought a lovely sofa. So now when people come and visit us this saturday they at least have somewhere to sit :)

XOXO Mika

Thursday, March 12, 2009

Missing crafts :(

Good morning!

Haven't had time to craft this week at all, been working 10-11 hours days due to a deadline, with my 3 hour comute that doesn't leave me with much time at home. Hopefully I get some crafting done inbetween the cleaning this weekend, has a lot of great craft ideas just let see if I can realize them the way I want :)
Have a nice dayXOXO Mika

Saturday, March 7, 2009

Color Create Challange Five, Blue and Brown

Here is my entry in the Color Create challange nr five. This weeks color combination is blue and brown. This challange is acctually what inspired me to make Mina the bricklayer. I have not used the optionals, lace and pearls, simply couse I couldn't find any of them in my stash :). Hope you'll enjoy :)

Mina, the bricklayer

Materials:
Blue pearleacent card (Crafter's Companion)
Brown leather textured paper (Crafter's Companion)
Patterned paper(Crafter's Companion Everyday CD nr2)
Design(My own)

Mina

I gonna present to you my little friend Mina.
Mina the bricklayer
Was so inspired by the color create challange 5. Blue and brown. So I just had to draw this little girl :)
I even got a few more drawn up at the same time :)
They will soon arrive on a blog near you :)

Tuesday, March 3, 2009

I'm the Empress :)


You are The Empress


Beauty, happiness, pleasure, success, luxury, dissipation.


The Empress is associated with Venus, the feminine planet, so it represents,
beauty, charm, pleasure, luxury, and delight. You may be good at home
decorating, art or anything to do with making things beautiful.


The Empress is a creator, be it creation of life, of romance, of art or business. While the Magician is the primal spark, the idea made real, and the High Priestess is the one who gives the idea a form, the Empress is the womb where it gestates and grows till it is ready to be born. This is why her symbol is Venus, goddess of beautiful things as well as love. Even so, the Empress is more Demeter, goddess of abundance, then sensual Venus. She is the giver of Earthly gifts, yet at the same time, she can, in anger withhold, as Demeter did when her daughter, Persephone, was kidnapped. In fury and grief, she kept the Earth barren till her child was returned to her.


What Tarot Card are You?
Take the Test to Find Out.