Friday, June 26, 2009

Haven't been cardmaking in a while

Hi all!\ Hej alla!

Haven't been cardmaking in a while, my mojo just went right out the window. Have been swamped at work and have done a lot of stuff lately. All my weekends have been filled with fun socializing but that have left little time for crafting. Have been doing some crocheting, and is planing a bottle alteration. Pictures will be coming up later. My mojo is slowly making its return, and soon I be back cardmaking mad :)

Har inte gjort så många kort på sista tiden, min "mojo" har bara gått och försvunnit. Har haft massor på jobbet och gjort en massa andra saker. Alla mina helger har gått till att ha roligt med vänner, men det har gjort att jag har haft lite tid till att pyssla. Jag har virkat lite och planerar en flask-alteration. Bilder kommer senare. Min "mojo" kommer sakta tillbaka, snart är jag tillbaka som den kort galna människa jag är :)

XOXO Mika

Monday, June 15, 2009

I Won!!

Vikki over at Vikki's albums is having a weekly blog candy. She has always such lovely candy and this week I won!!
I'm so happy, just awaiting the candy to drop into my snail mail box :)
Why don't you hop on over to, maybe next time is your lucky time :)

Vikki har varje vecka blog godis på sin blog Vikki's albums. Den här veckan vann jag!!!
Jag är så glad och bara väntar på att godiset dimper ner i min brevlåda :)
Hoppa över dit du med, kanske den här veckan är din vecka :)


XOXO Mika

Thursday, June 11, 2009

Box #2 and three challanges


My boyfriends grandmother is having her birthday in a couple of weeks, so I decided to be out early making her present. After having so fun making the last box I just had to make another one. I'm entering this box in three challanges, Whiff Of Joy - Used the wonderful sketch that Bev made, ABC Challange - R is for roses and Colour Create - Blush Pink, Lilac and Moss Green.

Min pojkväns mormor fyller år om några veckor, och jag tänkte göra färdigt hennes present i tid. Efter att ha haft så roligt med att göra den förra lådan så gjorde jag en till. Jag deltar med den här lådan i tre utmaningar, Whiff Of Joy - Använde den underbara sketchen som Bev gjorde, ABC Challange - R är för rosor och Colour Create - Rosa, Lila och moss grönt.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basic, Bazzil Bling
DP: Shabby Princess
Flowers: Local fabric store
Ribbons: My sisters stash, Local fabric Store
Color Medium: Derwent Inktense, Derwent watercolor pencils


XOXO Mika

Friday, June 5, 2009

Birthday present


A friend of mine is celebrating her 28th birthday tomorrow, and you can't come to a birthday party without a present. Well I bought her this ... and thought it would fit perfectly in a homemade box. I will be entering this box in the Just Magnolia Challange as I have used the lovely sketch on the top, and I will also be entering the Stamp with fun challange as the challange is "not a card".
En vän till mig firar sin 28:de födelsedag imorgon, och man kan ju inte komma till ett födelse-kalas utan en present. Jag köpte henne en ... och tänkte att den skulle passa jätte bra i en hemma-gjord låda. Jag kommer att delta med denna box i utmaningen på Just Magnolia bloggen eftersom jag använde deras skiss på toppen. Jag kommer även att delta i utmaningen på Stamp with fun bloggen då den utmaningen är "inte ett kort".

Materials:
Cardstock: Bazzil Basic
DP: Shabby Princess
Stamps: Magnolia
Color medium: Derwent Watercolour Pencils, Derwent Inktense
Brads: Panduro
Ribbon: SU!


XOXO Mika

Wednesday, June 3, 2009

Simon Says Lets Craft With Tim :-)

Over at the Simon Says Challange Simon says Lets Craft With Tim. This week the creations shall be inspired by Tim Holtz. You can use his products for this challange but it's not a necessity. This challange is a little bit harder as I don't even do any distressing on my card usually, but it was a very fun challange. The only Tim Holtz product I own is a ink pad of distress ink, color old paper, this is used on the edges of the stamped picture, the edges of the mattening, on the flowers and on the gros grain ribbon.

Simon Says Challange säger Simon låt oss pyssla med Tim. Denna vecka ska våra skapelser vara inspererade av Tim Holtz. Man kan använda hans produkter men det är inte en nödvändighet. Den här utamningen var lite svårare då jag inte ens brukar ha någon form av "distressing" på mina kort, men det var en rolig utmaning. Den enda Tim Holtz produkten jag äger är en stämpel dyna med Distress Ink, färgen är old paper, den använde jag på kanterna på den stämplade bilden, mattningen, blommorna och på bandetMaterials:
Cardstock: Bazzil Basics
Stamps: WOJ
Flowers, Brads: Panduro
Color medium: Derwent Watercolour Pencils, Tim Holtz Distress Ink
Ribbons: SU!, Panduro


XOXO Mika

Tuesday, June 2, 2009

Just Magnolia Challange Week 7


Well, Just Magnolia Challange is up to week 7, sadly I missed to enter the challange for week 6. But thats, that. This week the challange is Animals and Insects, I choose butterflies, both as a stamp and as eyelets. I had the matching Tilda and butterfly already painted up and choose the color theme from them, it wasn't until I was finished with the card that I took another look at the DTs creations and found that I actually used the same DP as Naoual. Here's my entry:
Just Magnolia Challange har kommit till vecka 7, tyvärr missade jag att delta i utmaningen för vecka 6. Men det är så det är. Den här veckan är utmaningen Djur och Insekter, jag valde fjärilar, både som stämpel och "eyelets". Jag hade redan målat upp Tilda och fjärilen sedan tidigare och valde färg schemat efter dem, det var inte förrän kortet var klart och jag tog en till titt på DT kreationerna som jag upptäckte att jag hade använt samma DP som Naoual. Här är mitt bidrag:

Front/Framsida


Inside/Insida


Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: Kaiser Craft
Stamps: Magnolia
Color medium: Derwent watercolour pencils
Eyelets & Ribbon: Stash
Sentiment: Computer generated


XOXO Mika

Monday, June 1, 2009

The Next Level Challange 1 - Aperture/Cut out Card

There is launch time over at The Next Level, their first challange is - Aperture/Cut our card. I chose to make a pocket card with a tag in it. The aperture being a small square, out of which you can read the message on the tag one line at a time. I really enjoyed this challange, and hope for many more to come. The flower is a hand made faux Prima Lollipop flower, as I don't have alot of the materials on the tutorial I only made it with paper, no glittery materials or nothing.

Det är dags för första utmaningen borta på The Next Level, den första utmaningen är - Aperture/fönsterkort. Jag valde att göra ett fick-kort med en "tagg" i den. Det lilla fönstret är en ruta, ut ur vilken man kan läsa medelandet på "taggen" en rad i taget. Jag tyckte verkligen om den här utmaningen, och hoppas på ännu fler i framtiden. Blomman är en hand gjord fusk Prima Lollipop blomma, och eftersom jag inte har direkt något av materialen som används i beskrivningen så gjorde jag den bara i papper, inget glitter eller något.

Materials:
Cardstock: Bazzil Basics
DP: Summer Driggs
Ribbon: Panduro, Stampin' up
Brad: Making Memories


XOXO Mika